Landelijke dag project Detentie & Re-integratie | 18 juni 2019 | De ReeHorst | Ede

 

Op 18 juni gingen medewerkers van DJI, gemeenten, reclassering, vrijwilligers-, zorg- en arbeidtoeleidingorganisaties met elkaar in gesprek in de ReeHorst in Ede. Centraal stond de vraag wie heeft welke rol en hoe kunnen we elkaar versterken bij het bereiken van het gemeenschappelijke doel: een succesvolle terugkeer van gedetineerde burgers naar de maatschappij, een veilige samenleving en vermindering van recidive?

We kijken terug op een heel geslaagde dag, waarbij de voorstelling Gevangenis Monologen 2 een perfecte aftrap en inspiratiebron bleek voor veel discussies.

Om nog eens terug te blikken, vindt u hier een uitgebreide fotoimpressie en een verslag in de vorm van een nieuwsbrief.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar nazorg.detentie@dji.minjus.nl.

Wij hopen u over 2 jaar weer te ontmoeten bij de volgende editie van de landelijke dag van het project Detentie & Re-integratie DJI.

 

Trailer Gevangenis Monologen