Landelijke dag project Detentie & Re-integratie | 18 juni 2019 | De ReeHorst | Ede

Sprekers 

Monique Schippers

Directeur van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring van DJI. Daarvoor werkte ze bij DJI als sectordirecteur directie Bijzondere Voorzieningen. Ook heeft ze bij het ministerie van VWS gewerkt als directeur GGZ & Forensische Zorg.

Petra Riep

Projectleider van het programma Detentie en Terugkeer van de gemeente Amsterdam. Zij is sinds 2011 betrokken bij het ondersteunen van de terugkeer van (ex-)gedetineerde Amsterdammers in de samenleving. Voordat Petra bij de gemeente Amsterdam ging werken, had zij verschillende functies binnen de Raad voor de Kinderbescherming, waaronder raadsonderzoeker en casusregisseur.

 

Saskia Capello

Sinds februari 2019 directeur van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Als strafrechtjurist en bestuurskundige heeft ze ervaring opgedaan bij verschillende netwerkpartners van de SVG zoals de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Ook is ze goed bekend met de forensische zorg.

Paul Iske

Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.
Daarnaast is hij CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor het belang van experimenteren en leren in een veranderende en complexe wereld. Paul is auteur van het boek ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’. 
Paul is van oorsprong theoretisch fysicus en heeft naast zijn consultancy-praktijk voor Shell en ABN AMRO (Chief Dialogues Officer & Senior Vice President Innovation) gewerkt.

 

Dagvoorzitter

Ruben Maes

Oprichter van @MAES. Hij is werkzaam als strategisch adviseur voor publieke organisaties, waarbij het vaak gaat om opdrachten over de communicatie tussen publieke of private organisaties en politici, stakeholders en media. Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties en expertmeetings.